وب سایت ibazaryabi.com برای اینکه بتواند خدمات خود را به شکل جامع و کامل در اختیار مخاطبان خود قرار دهد اقدام به جذب هیئت علمی کرده است. این وب سایت از متخصصین کارآمد در حوزه های مختلف برند، بازاریابی، تبلیغات و فروش برای عضویت در هیئت علمی خود دعوت بعمل می آورد.
در حال حاضر اعضاء هیئت علمی این وب سایت عبارتند از:

محمد رضا ابراهیمی