۱۸ مهر, ۱۳۹۳
رابرت سیالدینی: نویسنده و پروفسور در حوزه روانشناسی و بازاریابی
رابرت سیالدینی: نویسنده و پروفسور در حوزه روانشناسی و بازاریابی نام به انگلیسی: Robert Cialdini برچسب ها: بازاریابی, روانشانسی