۱۵ اسفند, ۱۳۹۶
وبینار
چطور تعداد ثبت نام ها برای وبینار خودمان را از طریق صفحات فرود اثربخش افزایش دهیم
وبینار های موفق (سیمنارهای اینترنت محور) فقط با یک اشاره دست شکل نمی گیرند. باید یک موضوع فوق العاده، یک سخنران مهمان عالی (یا حداقل معرفی […]