۶ آبان, ۱۳۹۴
یک شعار چه عمری باید داشته باشد؟
چندین سال گذشته، درواقع در سال 1999، مجموعه عصر تبلیغات که اکنون بصورت اینترنتی هم در دسترس است، اقدام به انتخاب 100 کمپین برتر تبلیغاتی قرن […]
۱۵ آذر, ۱۳۹۳
گپی صمیمانه با دکتر شهریار شفیعی در مورد شعار تبلیغاتی
هویت کلامی اولین و فراگیرترین بخش هر برند است که مخاطب با آن روبرو می شود، امروزه برندها برای حضور همیشگی در ذهن مشتریان ویادآوری رسالت […]