۱۲ مرداد, ۱۳۹۳
استفاده از طنز به برای برجسته کردن پیام های بازاریابی
اضافه کردن طنز به مطالب خود در رسانه های اجتماعی، ویدئو، ایمیل، پیام های بازاریابی باعث جلب توجه بیشتر مشتریان می شود. این موضوع، از این […]