۲۶ شهریور, ۱۳۹۳
برند شما یک نشان برای مشتریان‌تان است
شاید مسئله برند در حال تبدیل شدن به یک کلیشه در دنیای بازاریابی باشد ولی قدرت برند یک واقعیت غیرقابل کتمان است که از سال ها […]
۲۴ شهریور, ۱۳۹۳
4 راز بدست آوردن نشان برند
بدست آوردن و حفظ “نشان برند” نیازمند دیدگاهی دقیق، تمایزهای شفاف و تلاش متداوم است و اگر به راحتی قابل به دست آمدن بود، به این […]