۱۵ آذر, ۱۳۹۳
گپی صمیمانه با دکتر شهریار شفیعی در مورد شعار تبلیغاتی
هویت کلامی اولین و فراگیرترین بخش هر برند است که مخاطب با آن روبرو می شود، امروزه برندها برای حضور همیشگی در ذهن مشتریان ویادآوری رسالت […]